Lyžařský areál Kocianka se nachází 9 km jižně od obce Čeladná. Dojezd je možný z Čeladné po silnici č. 48312 směrem na Podolánky a je od křižovatky značený směrovými tabulemi. Parkoviště je napravo od silnice a od něj se vydáte pěšky cca 300 m do našeho areálu.

 

UPOZORNĚNÍ:
Od mostu u osady Plucnarka je celoročně umístěna dopravní značka Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou "vjezd pouze na základě povolení Biskupských lesů"
Na zimní lyžařskou sezonu bude dodatkovou tabulkou umožněn vjezd zákazníkům LK Kocianka s možností parkování na Parkovišti pod Kociankou. Při zakoupení skipasů budete obsluhou požádáni o sdělení SPZ vašeho vozu. Tu si s vaším svolením zapíšeme. Majitel pozemků - Biskupské lesy - budou provádět namátkové kontroly přítomných vozidel a ve spolupráci s obsluhou LK Kocianka budou kontrolovat, zda je majitel vozidla opravdu našim zákazníkem. Omlouváme se za toto opatření, ale není v naší moci na tomto opatření něco změnit, musíme jej respektovat. Více informací vám podá obsluha Kocianky.

Dále upozorňujeme - na lesní cestu od parkoviště směrem ke sjezdovce nevjíždějte vozidly! Platí zde zákaz vjezdu a vjezd je povolen pouze na základě platného povolení majitele, Biskupských lesů Opava a je kontrolován a ev. pokutován místním správcem nebo PČR. 

Děkujeme a přejeme vám na Kociance jen příjemné zážitky.