Smluvní přepravní podmínky Lyžařského areálu Kocianka

Níže uvedené smluvní vybrané přepravní podmínky jsou platné pro všechny návštěvníky Lyžařského areálu Kocianka. Kompletní znění Přepravních a provozních podmínek LK Kocianka jsou k dispozici u obsluhy areálu.

- Každý návštěvník je povinen prokázat se platnou jízdenkou.

- K jízdě na vleku se přistupuje vždy přes turniket. Platí zákaz obcházení či objíždění turniketu při nástupu k jízdě na vleku.

- Každý návštěvník je povinen se v prostoru lyžařského areálu chovat tak, aby svým chováním neohrozil sám sebe a neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetek.

- Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny obsluhy lyžařského areálu a řídit se jimi.

- Jezděte jen po vyznačených tratích. Zákaz jízdy v lesních porostech.

- Z důvodu úpravy povrchu je na sjezdové tratě od 16.00 do 17.00 hod a po 20.30 hod vstup zakázán.

- Při večerním lyžování jezděte pouze po osvětlených sjezdových tratích.

- Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít lyžařské vleky a sjezdové tratě při poruchách, nadměrném větru, nedostatečné sněhové pokrývce, výpadku el. proudu.

- Náhrada jízdného se poskytuje při technické poruše všech přepravních zařízení trvající déle než 2 hodiny. Výpadek dodávky el. proudu nezaviněný provozovatelem ski areálu Kocianka není důvodem k vrácení jízdného.

- Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít sjezdové tratě.

- Dodržujte pravidla FIS pro chování na sjezdových tratích.

- Porušení těchto podmínek bude potrestáno vyloučením z přepravy.